Akoestiek & optiek

Voor alle zintuigen

Akoestiek & optiek zijn op speelplaatsen een graag geziene gast. Al naar gelang aantrekkelijkheid en functionaliteit spreken deze speeltoestellen veel kinderen aan. De toestellen bieden kinderen ruimte tot samenspel. Vanzelfsprekend gaan spelen en leren hier hand in hand, eenmaal uitgeprobeerd leidt ‘compana’ tot samen componeren, voor kinderen én samen met kinderen. Vanzelfsprekend uit RVS gemaakt, dienen deze speeltoestellen ook een pedagogisch doel, bijvoorbeeld het maken van akoestische klanten naar elkaar, een fantastische experimentele handeling.